Synergonomi

Skribent Daniel Öhlin, leg. fysioterapeut.
Uppdaterat 2014-08-11
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Synergonomi

Synergonomi

Synergonomi kan sägas handla om att optimera samspelet mellan människans synförutsättningar, ljus/belysning och synobjektet och dess omgivning i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter, miljöer och system.

Av våra sinnen är det synen som ger oss den mesta informationen om vår omvärld. Enligt studier kommer cirka 80 % av informationen via ögat och synsinnet och man har sett kopplingar mellan mycket datorarbete och ökat ögonbesvär. Vidare har man sett att huvudvärk, nackvärk, nöjdhet/missnöjdhet med platsbelysning och stress har samband med ögonbesvär.

God synergonomi

God synergonomi innebär att arbetet är fritt från synansträngande arbete: såsom synobjekt som upptar en liten synvinkel, har dålig kontrast, flimrar, ses med en olämplig blickriktning, under ackommodations- och konvergensansträngning, där bländning förekommer, där det är för lite belysning eller under mörkeradaptation.

Besvär relaterade till synergonomi

Vanliga symtom relaterade till synen: sveda i ögonen, klåda, gruskänsla, ögonvärk, ljuskänslighet, rödögdhet, tårögdhet och ögontorrhet (Nyman och Spångberg 1996).